Virut zika và sự đáng sợ của nó

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tín đến ngày 14/9/2016 đã có 72 quốc gia và vùng lãnh thổ báo cáo có ca bệnh Zika, trong đó có 12 quốc gia có bằng chứng cho thấy có sự lây truyền trực tiếp Zika từ người sang người. Về hậu quả do nhiễm virút […]