Bệnh cảm mạo là như thế nào

Theo Dược phẩm Việt Nam – Đây là một chứng dị ứng xảy ra hàng năm. Người nào có phản ứng với phân hoa của cây cối thì khởi sự hắt hơi vào mùa xuân, phân hoa của cỏ gây rắc rối vào mùa hè, còn có những loại phân hoa tác động vào mùa […]