Nhức đầu, nguyên nhân và cách phòng bệnh

Một giáo sư dạy tôi tại trường y học tự nhiên đã có lần nói: “Nhức đầu không phải là một chứng thiếu thuốc aspirin”. Ỹ ông muôn nói rằng nhức đầu có nhiều nguyên nhân; và tuy rằng chúng ta thường có thói quen uôhg thuốc aspirin, hay các thứ thuốc giảm giảm đau […]