Chứng phát ban khó chịu như thế nào

Nêu trên da bạn bất thần nổi lên những đám sần đỏ, rat ngứa; tức là bạn đã bị nổi mày đay (có người gọi là mề đay). Trong số năm người thì có một người bị chứng này vào lúc nào đó. Mày đay sinh ra từ rất nhiều nguyên nhân, nên nhiều khi […]